09/03/2023 - Brandreactieklasse Brandreglementering GEVELBEKLEDING Thermo Ayous

Is mijn gevelbekleding in Thermo Ayous + opbouw conform de vereiste brandreactieklasse?

BRK2

Wanneer er een brandreactieklasse vereist is, is het niet makkelijk om een gevelbekleding in Thermo Ayous te vinden die voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Het Lines-profiel biedt de oplossing.

Is mijn gevelbekleding in Thermo Ayous + opbouw conform de vereiste brandreactieklasse?

Als architect realiseert u de mooiste projecten. Om duurzaam en budgetvriendelijk een oplossing te vinden voor een houten gevel, komt men regelmatig uit op thermo ayous.

Wanneer een brandreactieklasse dan vereist is, voldoet thermo ayous helaas niet, omwille van een te lage densiteit.

Wij hebben de oplossing die voldoet aan brandreactieklasse B-s1,d0 geattesteerd. Die voldoet zowel voor laagbouw als middelhoogbouw en is getest is in end-use conditions EN 13501-1

We leggen kort nog even de verschillen uit:

Laagbouw (D-s3,d1):

Om de classificatie van de brandreactieklasse te bepalen, kan de fabrikant zich beroepen op de CWFT-tabel (Classified Without Further Testing). Voldoet de bekleding + opbouw aan de voorwaarden van deze tabel, moet het niet verder getest worden.

De voorwaarden (EN14915) zijn:

 1. De gevelbekleding moet gesloten zijn (met tand en groef).
 2. De bekleding moet minstens 18 mm dik zijn, met een minimum dikte van 12 mm op elk willekeurig punt van het profiel.
 3. Het hout moet een densiteit van minstens 390kg/m3 vertonen.
 4. De luchtspouw moet geventileerd zijn (Technische Voorlichting – TV 243 WTCB)
 5. De materialen die achter de spouw liggen (plaatmateriaal, isolatie), moeten minstens tot de klasse A2-s1,d0 behoren met een minimale dichtheid van 10kg/m3.

Ter info: Omdat Thermo Ayous een densiteit heeft van minder dan 390kg/m3 kan het niet gebruikt worden in projecten waar een brandreactieklasse Ds2d0 van toepassing is, tenzij het brandvertragend geïmpregneerd werd. Het voldoet immers niet aan de voorwaarden van de Classification without further testing (CWFT) . Onafhankelijke testen door de Federale Overheid hebben dit trouwens bevestigd dat Thermo ayous geen Ds2d0 behaalt….. Hoedt u dus voor CE attesten Gevelbekleding Thermo ayous waarin vermeld is dat deze een brandreactie Ds2d0 heeft…. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Middelhoogbouw (B-s3,d1):

Wanneer bij middelhoogbouw een brandreactieklasse wordt vereist, is dit min. B-s3,d1. In dat geval moet de fabrikant zich beroepen op het proces van het zogenaamde ‘systeem 1’:

 1. De fabrikant moet een CE-certificatie aanvragen bij Wood.be.
 2. Een notified body moet betrokken zijn bij de sampling van de te declareren eigenschappen (zoals densiteit, vochtgehalte, houtsoort …) van de Initial Type Testing (ITT).
 3. De fabrikant moet systematisch een Factory Production Control (FPC) bijhouden.
 4. De fabrikant documenteert alle eigenschappen waar nodig, breidt ze uit en onderbouwt ze met testen bij een erkend labo.
 5. Na een audit én de goedkeuring van de FPC, ontvangt de fabrikant het CE-certificatienummer.
 6. Nadien gebeurt de opmaak van de CE-markering en een DOP-attest (Declaration Of Performance).
 7. De notified body controleert de fabrikant op regelmatige tijdstippen op conformiteit.

Ter info: Is systeem 1 van toepassing, dan vervallen alle voorwaarden van de CWFT-tabel en moet de houtsoort + opbouw sowieso getest worden. Ook dat is het geval voor houten gevelbekleding in Thermo Ayous.

Thermo Ayous: conclusie:

Uit bovenstaande paragrafen volgt dat Thermo Ayous zowel moet getest worden voor laag- als middelhoogbouw (indien een brandreactieklasse wordt vereist).

Outdoor Wood Concepts® kan geattesteerd conform aan systeem 1, volgende opbouw aanbieden:

 • Kooltherm® K15 Vliesgevelplaat – Resol hardschuim van Kingspan (vanaf 80mm)
 • geventileerde spouw (min 44min)
 • verticale gevelbekleding Lines in Thermo Ayous, brandvertragend geïmpregneerd (18mm)

Ter info: In dit traject behaalden we gefinaliseerd een brandreactieklasse van B-s1,d0, wat nog beter is dan B-s3,d1. Wanneer een brandreactieklasse geëist wordt, kan u als architect ons Lines-profiel met de correcte opbouw dus gebruiken voor zowel laag- als middelhoogbouw. Ideaal, toch?

Wat zijn de voordelen:

 1. Lichte opbouw : 11/12 kg / m² ! (geïmpregneerde gevelbekleding + achterliggend lattenwerk)
 2. Geen noodzaak tot plaatsing calciumsilicaat (= kostenbesparend en dunnere totale opbouw )
 3. Geattesteerd & conform systeem onder controle van Wood.be (= zekerheid voor u als projectontwikkelaar of architect )

OPGELET: Wat is het verschil tussen Ayous en Thermo Ayous op CE &DOP-attesten?

 • Ayous: (400 kg/m³) originele houtsoort, weinig duurzaam (V), enkel voor binnen toepassing
 • Thermo Ayous: (320 kg/m³) thermisch behandelde ayous, duurzaamheidsklasse II, geschikt voor buitentoepassing, lichte opbouw

De attesten (CE en DOP) dienen dus zeker in overeenstemming te zijn en de juiste benaming te vermelden.

Ontdek hier de eigenschappen van het Lines-profiel

Lees hier meer over CE-Certificering en het belang ervan

↓ ↓ ↓ Omdat een filmpje van de brandtest meer zegt dan 1000 woorden ↓ ↓ ↓