06/12/2022 - Brandreactieklasse innovatie nature design Brandreglementering

De brandweer eist een brandreactieklasse D-s2,d0 voor een OPEN gevelbekleding. Wat nu?

Quadri Ceder 2

Een open houten gevelbekleding (gevelbekleding met voegen tussen de profielen) haalt een brandreactieklasse D-s2,d0 wanneer:

  • de densiteit van het hout tenminste 390 kg/m³ bedraagt
  • de totale dikte van de planchet tenminste 18mm bedraagt
  • er een geventileerde spouw is van tenminste 20mm
  • de planchetten horizontaal of verticaal worden geplaatst
  • het maximaal blootgestelde deel van de houten stroken voldoet aan: 2n (t+w) + a ≤ 1,10 met n het aantal houten elementen per meter, t de dikte van het houten element (in meter), w de breedte van het houten element (in meter) en a het blootgesteld deel van de houten draagconstructie (in m²)
  • de ondergrond achter de geventileerde spouw tenminste tot de brandreactieklasse A2-s1,d0 behoort en een minimale densiteit van 10 kg/m³ bezit.

Gebruik deze handige tool om de conformiteit van de open gevelbekleding te berekenen.

Voor de open houten gevelbekleding wordt het toepassingsgebied dus sterk verkleind door de eis op het maximaal blootgestelde deel van de houten stroken.

Voor open gevelbekleding in hout + achterliggende opbouw (end use condition) is het dus niet evident om te voldoen aan de brandreactieklasse D-s2,d0. Wanneer de gevelbekleding niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de brandreactieklasse enkel aangetoond worden aan de hand van een test. In deze test wordt de gevelbekleding, samen met de achterliggende opbouw getest.

Als alternatief voor een open gevelbekleding kunnen wij u Woodface® voorstellen. Woodface® is een gesloten bekleding, maar met het visuele van een open bekleding. Deze oplossing combineert houten en aluminium profielen. Indien u kiest voor donkere aluminium behoudt u steeds een verticale schaduwvoeg en heeft u de voordelen van een gesloten systeem.

Het innovatief gevelsysteem is conform brandreactieklasse D-s2,d0, B-s3,d0 of B-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie...). Neem contact met ons op voor meer informatie.